WK WK-OTG (Micro to USB)

Sale!

99.00 ฿

  • OTG จากผู้ผลิตอุปกรณ์Smart Phone ยี่ห้อ WK จากฮ่องกง มาตรฐานส่งออกทั่วโลก สินค้าคุณภาพดีเพื่อเพิ่มความคงทน ทนทาน วัสดุภายในคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน

  • OTG Micro USBเชื่อมต่อ USB Flash Drive เข้ากับ Micro USB

  • สามารถใช้งานได้ ร่วมกับ Flash Drive Mouse Keyboard และอื่นๆ

  • ไม่ต้องโหลดแอฟ ใช้งานได้เลย สะดวก สะบาย ง่ายต่อการใช้งาน

×
×
×