Gizmo Car Holder ที่ยึดโทรศัพท์ในรถยนต์ ที่วางมือถือในรถ รุ่น GH-020 สีดำ

190.00 ฿

  • ที่ยึดโทรศัพท์ในรถยนต์ รุ่น GH-020 สีดำ

  • ติดตั้งและใช้งานง่าย

  • พลาสติกแข็ง คงทน

  • ประกอบง่าย พร้อมใช้งาน

  • ไม่มีคลื่นแทรกแม่เหล็กรบกวน

  • ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือ, GPS และอุปกรณ์โทรศัพท์อื่นๆ ได้

×
×
×