แบตเตอรี่ ซัมย่า for Iphone 6S

990.00 ฿

      เงื่อนไขการรับประกัน
1. รับประกันเฉพาะแบตเตอรี่ ไม่รวมถึงอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของโทรศัพท์
2. การรับประกัน ตรวจสอบวันเริ่มรับประกันจากสติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์
สำหรับความเสียหายที่เกิดความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต
ทางร้านยินดีเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลารับประกัน และทางร้านจะรับประกันสินค้าชิ้นนั้นต่อไปภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่จากการรับประกัน
3. แบตเตอรี่ไม่รับประกัน กรณีมีการประกอบใส่เครื่องเพื่อใช้งานแล้วเกิดความผิดพลาดจากการประกอบนั้น ๆ
แต่ถ้าทดสอบโดยที่ไม่ไขน๊อตประกอบใส่เครื่อง สามารถเคลมได้ โดยแบตเตอรี่ต้องกลับมาสภาพเดิมเหมือนตอนที่ส่งไป

        *****ราคาพร้อมเปลี่ยน ราคา: 1450 บาท*****

×
×
×