ปลั๊กที่จุดบุหรี่ตัวเมีย

70.00 ฿

ใช้ต่อหรืออุปกรณ์ เพิ่มที่จุดบุหรี่ตัวเมีย งานดัดแปลงต่างๆ เช่น ต่อพ่วง, ต่อชุดฟิวส์แท็บ และอื่นๆ

ค่าจัดส่ง ไปรษณีย์
– พัสดุลงทะเบียน (ธรรมดา) 30บ.
– พัสดุด่วนพิเศษ (EMS) 60บ.

×
×
×